• Decimal 
Mobile

forgot?

Forgot your password?

Enter your e-mail address and we'll help you reset your password.

Results

From: To:

VirtualFootballInternationalVirtualFootball

01/04 00:00ARS vs NEW1:1 
01/04 00:03EVE vs LIV1:3 
01/04 00:06MNC vs BUR4:1 
01/04 00:09MNU vs TOT3:1 
01/04 00:12ARS vs NEW2:2 
01/04 00:15LEI vs LIV1:3 
01/04 00:18EVE vs CHE3:2 
01/04 00:21TOT vs BUR1:0 
01/04 00:24MNU vs ARS0:1 
01/04 00:27LEI vs MNC1:2 
01/04 00:30CHE vs NEW1:2 
01/04 00:33BUR vs EVE1:1 
01/04 00:36ARS vs TOT1:2 
01/04 00:39MNU vs LIV0:0 
01/04 00:42MNC vs CHE1:1 
01/04 00:45EVE vs LEI0:2 
01/04 00:48ARS vs TOT1:1 
01/04 00:51MNU vs NEW1:1 
01/04 00:54LIV vs BUR1:1 
01/04 00:57MNC vs LEI2:2 
01/04 01:00EVE vs ARS4:2 
01/04 01:03NEW vs CHE3:1 
01/04 01:06MNU vs TOT2:1 
01/04 01:09MNC vs BUR3:1 
01/04 01:12ARS vs EVE2:3 
01/04 01:15CHE vs LIV3:1 
01/04 01:18TOT vs LEI1:0 
01/04 01:21MNC vs MNU3:1 
01/04 01:24EVE vs ARS4:2 
01/04 01:27LIV vs BUR2:0 
01/04 01:30NEW vs CHE0:1 
01/04 01:33MNU vs MNC0:1 
01/04 01:36TOT vs EVE1:0 
01/04 01:39LEI vs LIV0:1 
01/04 01:42ARS vs NEW3:1 
01/04 01:45BUR vs CHE2:1 
01/04 01:48MNU vs EVE3:0 
01/04 01:51TOT vs MNC3:1 
01/04 01:54LEI vs NEW2:0 
01/04 01:57CHE vs ARS4:1 
01/04 02:00LIV vs MNU1:2 
01/04 02:03EVE vs MNC0:3 
01/04 02:06TOT vs BUR1:0 
01/04 02:09LEI vs ARS2:2 
01/04 02:12MNU vs CHE2:0 
01/04 02:15NEW vs EVE0:2 
01/04 02:18MNC vs LIV0:1 
01/04 02:21ARS vs TOT0:2 
01/04 02:24CHE vs MNU0:0 
01/04 02:27BUR vs EVE0:1 
01/04 02:30MNC vs NEW0:0 
01/04 02:33TOT vs ARS0:1 
01/04 02:36LIV vs CHE0:2 
01/04 02:39LEI vs EVE2:2 
01/04 02:42BUR vs MNU0:2 
01/04 02:45NEW vs MNC0:1 
01/04 02:48ARS vs LIV0:0 
01/04 02:51EVE vs CHE0:1 
01/04 02:54BUR vs TOT2:2 
01/04 02:57LEI vs MNU1:1 
01/04 03:00LIV vs ARS2:0 
01/04 03:03MNC vs NEW2:0 
01/04 03:06TOT vs BUR3:1 
01/04 03:09MNU vs CHE4:1 
01/04 03:12LIV vs ARS1:1 
01/04 03:15MNC vs NEW2:0 
01/04 03:18TOT vs LEI1:0 
01/04 03:21CHE vs BUR3:0 
01/04 03:24LIV vs ARS2:0 
01/04 03:27MNC vs NEW3:0 
01/04 03:30EVE vs TOT1:0 
01/04 03:33BUR vs LEI3:1 
01/04 03:36MNU vs CHE0:0 
01/04 03:39NEW vs MNC2:1 
01/04 03:42TOT vs EVE2:0 
01/04 03:45LIV vs ARS1:0 
01/04 03:48CHE vs LEI0:1 
01/04 03:51MNC vs MNU3:2 
01/04 03:54NEW vs TOT3:1 
01/04 03:57LIV vs ARS3:0 
01/04 04:00BUR vs CHE1:2 
01/04 04:03LEI vs MNU0:1 
01/04 04:06TOT vs NEW2:1 
01/04 04:09EVE vs MNC1:0 
01/04 04:12ARS vs CHE3:2 
01/04 04:15MNU vs BUR0:2 
01/04 04:18LEI vs LIV0:2 
01/04 04:21EVE vs NEW2:1 
01/04 04:24ARS vs MNC2:0 
01/04 04:27TOT vs BUR5:0 
01/04 04:30LIV vs CHE0:1 
01/04 04:33EVE vs NEW0:0 
01/04 04:36MNC vs LEI1:0 
01/04 04:39BUR vs TOT2:2 
01/04 04:42MNU vs ARS1:0 
01/04 04:45NEW vs EVE1:2 
01/04 04:48CHE vs MNC2:2 
01/04 04:51LIV vs LEI3:0 
01/04 04:54MNU vs BUR3:1 
01/04 04:57NEW vs ARS0:4 
01/04 05:00TOT vs MNC1:1 
01/04 05:03CHE vs EVE1:0 
01/04 05:06MNU vs LIV0:1 
01/04 05:09ARS vs LEI1:1 
01/04 05:12BUR vs MNC2:4 
01/04 05:15NEW vs CHE0:1 
01/04 05:18EVE vs MNU1:3 
01/04 05:21LEI vs LIV1:3 
01/04 05:24TOT vs MNC1:0 
01/04 05:27ARS vs BUR1:0 
01/04 05:30NEW vs CHE1:0 
01/04 05:33MNU vs EVE1:1 
01/04 05:36LEI vs MNC1:2 
01/04 05:39BUR vs TOT4:2 
01/04 05:42NEW vs CHE4:1 
01/04 05:45MNU vs LIV0:0 
01/04 05:48MNC vs LEI3:1 
01/04 05:51EVE vs ARS0:1 
01/04 05:54NEW vs CHE0:2 
01/04 05:57LIV vs TOT1:0 
01/04 06:00MNC vs MNU2:1 
01/04 06:03EVE vs ARS0:0 
01/04 06:06CHE vs BUR0:0 
01/04 06:09NEW vs LIV0:0 
01/04 06:12LEI vs TOT2:1 
01/04 06:15ARS vs MNC1:0 
01/04 06:18EVE vs MNU1:0 
01/04 06:21NEW vs CHE0:1 
01/04 06:24LEI vs LIV1:1 
01/04 06:27TOT vs MNC1:1 
01/04 06:30ARS vs MNU0:1 
01/04 06:33CHE vs NEW0:1 
01/04 06:36EVE vs BUR3:1 
01/04 06:39MNC vs LIV1:0 
01/04 06:42LEI vs TOT0:1 
01/04 06:45CHE vs MNU1:1 
01/04 06:48BUR vs ARS0:3 
01/04 06:51NEW vs EVE1:0 
01/04 06:54MNC vs LEI1:1 
01/04 06:57CHE vs LIV1:2 
01/04 07:00BUR vs TOT0:1 
01/04 08:00NEW vs ARS1:0 
01/04 08:03EVE vs MNU2:1 
01/04 08:06MNC vs CHE2:0 
01/04 08:09LIV vs BUR1:1 
01/04 08:12TOT vs ARS1:1 
01/04 08:15NEW vs MNU2:1 
01/04 08:18LEI vs CHE0:2 
01/04 08:21MNC vs BUR1:1 
01/04 08:24TOT vs EVE1:2 
01/04 08:27ARS vs NEW1:1 
01/04 08:30LEI vs MNU1:2 
01/04 08:33MNC vs LIV1:2 
01/04 08:36BUR vs EVE2:0 
01/04 08:39NEW vs CHE2:4 
01/04 08:42MNU vs ARS3:2 
01/04 08:45LEI vs LIV1:3 
01/04 08:48EVE vs MNC1:2 
01/04 08:51BUR vs NEW1:2 
01/04 08:54ARS vs CHE2:2 
01/04 08:57TOT vs MNU0:1 
01/04 09:00LIV vs LEI2:0 
01/04 09:03MNC vs BUR2:1 
01/04 09:06NEW vs ARS0:0 
01/04 09:09MNU vs TOT3:1 
01/04 09:12LEI vs LIV1:1 
01/04 09:15MNC vs EVE0:0 
01/04 09:18ARS vs BUR2:0 
01/04 09:21NEW vs TOT0:1 
01/04 09:24LIV vs LEI1:1 
01/04 09:27MNC vs CHE2:3 
01/04 09:30EVE vs ARS4:2 
01/04 09:33TOT vs NEW0:1 
01/04 09:36LEI vs LIV0:3 
01/04 09:39CHE vs BUR2:3 
01/04 09:42MNC vs EVE1:2 
01/04 09:45MNU vs NEW0:1 
01/04 09:48LEI vs ARS1:2 
01/04 09:51CHE vs BUR4:0 

Table TennisInternationalITT Cup

01/04 00:00Malkhasyan, Gagik - Andranik Mkrtchyan3:0 (11:4, 11:4, 11:9, 33:17)
01/04 00:00Nikogosyan, Narek - Avakimyan, Davit3:0 (11:7, 11:2, 11:3, 33:12)
01/04 00:05Grigoryan Erik - Andranik Sahakyan0:3 (6:11, 5:11, 2:11, 13:33)
01/04 00:20Nikogosyan, Narek - Gevorgyan, Gegham3:0 (11:4, 11:6, 11:2, 33:12)
01/04 00:20Malkhasyan, Gagik - Andranik Sahakyan3:0 (11:9, 11:4, 11:9, 33:22)
01/04 00:20Andranik Mkrtchyan - Avakimyan, Davit1:3 (15:13, 2:11, 3:11, 7:11, 27:46)
01/04 00:40Andranik Mkrtchyan - Gevorgyan, Gegham3:0 (11:9, 11:8, 11:9, 33:26)
01/04 00:40Malkhasyan, Gagik - Avakimyan, Davit3:2 (11:5, 9:11, 8:11, 11:7, 11:3, 50:37)
01/04 00:40Grigoryan Erik - Nikogosyan, Narek0:3 (6:11, 7:11, 5:11, 18:33)
01/04 01:00Grigoryan Erik - Andranik Mkrtchyan0:3 (5:11, 4:11, 8:11, 17:33)
01/04 01:00Nikogosyan, Narek - Andranik Sahakyan3:0 (11:7, 13:11, 11:4, 35:22)
01/04 01:02Gevorgyan, Gegham - Avakimyan, Davit0:3 (11:13, 7:11, 10:12, 28:36)
01/04 01:20Andranik Mkrtchyan - Andranik Sahakyan3:2 (9:11, 7:11, 11:8, 11:8, 11:3, 49:41)
01/04 01:20Gevorgyan, Gegham - Malkhasyan, Gagik0:3 (4:11, 6:11, 7:11, 17:33)
01/04 01:20Grigoryan Erik - Avakimyan, Davit0:3 (10:12, 9:11, 6:11, 25:34)
01/04 02:20Nikogosyan, Narek - Malkhasyan, Gagik3:0 (11:5, 11:6, 11:9, 33:20)
01/04 02:22Andranik Sahakyan - Avakimyan, Davit0:3 (8:11, 6:11, 7:11, 21:33)
01/04 02:22Grigoryan Erik - Gevorgyan, Gegham3:0 (12:10, 11:7, 11:3, 34:20)
01/04 02:40Andranik Sahakyan - Gevorgyan, Gegham3:0 (11:7, 11:5, 11:8, 33:20)
01/04 02:55Andranik Mkrtchyan - Nikogosyan, Narek1:3 (8:11, 7:11, 11:8, 10:12, 36:42)
01/04 02:55Grigoryan Erik - Malkhasyan, Gagik0:3 (5:11, 3:11, 5:11, 13:33)
01/04 03:00Avakimyan, Davit - Nikogosyan, Narek0:3 (5:11, 7:11, 9:11, 21:33)
01/04 03:15Andranik Mkrtchyan - Malkhasyan, Gagik0:3 (9:11, 12:14, 7:11, 28:36)
01/04 03:20Gevorgyan, Gegham - Nikogosyan, Narek0:3 (7:11, 4:11, 8:11, 19:33)
01/04 03:20Andranik Sahakyan - Malkhasyan, Gagik0:3 (6:11, 3:11, 9:11, 18:33)
01/04 03:40Gevorgyan, Gegham - Andranik Mkrtchyan0:3 (5:11, 7:11, 5:11, 17:33)
01/04 03:40Avakimyan, Davit - Malkhasyan, Gagik0:3 (7:11, 4:11, 6:11, 17:33)
01/04 03:40Nikogosyan, Narek - Grigoryan Erik3:0 (11:5, 11:5, 11:7, 33:17)

Table TennisRussiaPro League

01/04 00:00Bychkov, Stanislav - Ilyukhin, Evgeniy1:3 (11:8, 10:12, 8:11, 8:11, 37:42)
01/04 00:32Smirnov, Igor - Myagkov, Sergey3:0 (13:11, 11:7, 12:10, 36:28)
01/04 00:33Ivanov, Viktor - Bazilevsky, Vitaly3:2 (9:11, 13:15, 11:6, 11:7, 11:4, 55:43)
01/04 01:00Volkov, Aleksandr - Gribkov, Alexander1:3 (6:11, 6:11, 11:4, 6:11, 29:37)
01/04 01:00Kutuzov, Oleg - Ramenskiy, Igor0:3 (8:11, 5:11, 8:11, 21:33)
01/04 01:30Novikov, Ilya - Nemashkalo, Vladimir2:3 (8:11, 10:12, 11:3, 11:8, 6:11, 46:45)
01/04 01:30Petrov, Aleksandr - Arteev, Timofey1:3 (11:9, 11:13, 13:15, 10:12, 45:49)
01/04 02:00Gribkov, Alexander - Petrov, Aleksandr3:1 (10:12, 11:6, 11:7, 11:7, 43:32)
01/04 02:00Ramenskiy, Igor - Novikov, Ilya3:1 (12:10, 8:11, 11:4, 11:9, 42:34)
01/04 02:30Arteev, Timofey - Volkov, Aleksandr3:2 (11:9, 9:11, 11:13, 11:8, 12:10, 54:51)
01/04 02:30Nemashkalo, Vladimir - Kutuzov, Oleg3:2 (11:9, 9:11, 14:12, 8:11, 11:9, 53:52)
01/04 03:00Volkov, Aleksandr - Petrov, Aleksandr3:1 (11:1, 9:11, 11:4, 11:5, 42:21)
01/04 03:01Kutuzov, Oleg - Novikov, Ilya3:0 (11:3, 11:8, 11:8, 33:19)
01/04 03:30Ramenskiy, Igor - Nemashkalo, Vladimir3:2 (5:11, 11:8, 10:12, 11:3, 12:10, 49:44)
01/04 03:30Gribkov, Alexander - Arteev, Timofey3:0 (11:8, 16:14, 13:11, 40:33)
01/04 05:30Nikiforov, Oleg - Redenkov, Dmitry1:3 (13:11, 13:15, 10:12, 7:11, 0:0, 0:0, 0:0, 43:49)
01/04 05:30Kuzmin, Sergei - Aronov, Artem1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 9:11, 37:42)
01/04 06:00Khairullin, Ildar - Nikiforov, Oleg1:3 (7:11, 11:7, 11:13, 7:11, 0:0, 0:0, 0:0, 36:42)
01/04 06:00Shirshov, Vasily - Kuzmin, Sergei0:3 (5:11, 12:14, 6:11, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 23:36)
01/04 06:30Redenkov, Dmitry - Trushkin, Anatoliy0:3 (9:11, 10:12, 10:12, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 29:35)
01/04 06:30Aronov, Artem - Sadkov, Andrey1:3 (11:8, 10:12, 9:11, 7:11, 0:0, 0:0, 0:0, 37:42)
01/04 07:00Trushkin, Anatoliy - Nikiforov, Oleg2:3 (11:13, 11:6, 8:11, 13:11, 5:11, 0:0, 0:0, 48:52)
01/04 07:00Sadkov, Andrey - Kuzmin, Sergei1:3 (11:6, 10:12, 7:11, 7:11, 35:40)
01/04 07:30Khairullin, Ildar - Redenkov, Dmitry3:1 (11:7, 11:7, 7:11, 11:6, 40:31)
01/04 07:30Shirshov, Vasily - Aronov, Artem0:3 (2:11, 6:11, 6:11, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 14:33)
01/04 08:00Sadkov, Andrey - Shirshov, Vasily3:1 (11:6, 11:9, 11:13, 11:7, 0:0, 0:0, 0:0, 44:35)
01/04 08:08Trushkin, Anatoliy - Nikiforov, Oleg3:1 (5:11, 14:12, 11:5, 11:2, 41:30)
01/04 08:30Aronov, Artem - Kuzmin, Sergei2:3 (4:11, 10:12, 11:6, 11:7, 4:11, 0:0, 0:0, 40:47)
01/04 09:00Shagarov, Oleg - Myagkov, Sergey1:3 (11:5, 9:11, 6:11, 6:11, 32:38)
01/04 09:00Ivanov, Viktor - Rutko, Dmitry3:0 (12:10, 11:6, 11:1, 34:17)
01/04 09:30Yanshaev, Aleksei - Merkushin, Yuriy2:2 (5:11, 12:10, 11:6, 9:11, 10:10)
01/04 09:30llyukhin, Evgeniy - Bychkov, Stanislav3:0 (13:11, 11:3, 11:8, 35:22)

Table TennisInternationalITT Cup, Women

01/04 06:00Sahakian, Mariana - Stepanyan, Mariam3:0 (11:1, 11:4, 11:8, 33:13)
01/04 06:00Papikyan, Emilya - Gazaryan, Milena3:0 (11:4, 11:3, 11:6, 33:13)
01/04 06:20Hovhannisyan, Meri - Papikyan, Emilya3:1 (11:8, 12:10, 9:11, 11:9, 43:38)
01/04 06:20Stepanyan, Mariam - Gazaryan, Milena3:1 (11:6, 9:11, 11:7, 11:9, 42:33)
01/04 06:25Bakhchajyan, Elen - Adamyan, Anna3:2 (11:7, 11:9, 9:11, 11:5, 42:32)
01/04 06:40Sahakian, Mariana - Gazaryan, Milena3:1 (11:1, 11:9, 10:12, 11:9, 43:31)
01/04 06:40Stepanyan, Mariam - Papikyan, Emilya3:0 (11:9, 11:5, 11:4, 33:18)
01/04 06:48Vardanyan, Rubina - Matevosyan, Hasmik3:2 (11:6, 4:11, 6:11, 11:3, 11:3, 43:34)
01/04 07:00Hovhannisyan, Meri - Stepanyan, Mariam3:1 (11:7, 7:11, 11:9, 11:6, 40:33)
01/04 07:00Sahakian, Mariana - Papikyan, Emilya3:0 (11:5, 11:8, 11:8, 33:21)
01/04 07:10Bakhchajyan, Elen - Galstyan, Marine3:1 (5:11, 11:4, 11:4, 11:4, 38:23)
01/04 07:20Papikyan, Emilya - Gazaryan, Milena1:3 (4:11, 11:8, 6:11, 6:11, 27:41)
01/04 07:20Sahakian, Mariana - Stepanyan, Mariam3:0 (11:3, 11:3, 11:4, 33:10)
01/04 07:20Adamyan, Anna - Matevosyan, Hasmik3:1 (11:8, 8:11, 11:6, 11:9, 41:34)
01/04 07:40Vardanyan, Rubina - Bakhchajyan, Elen3:0 (11:5, 11:8, 11:9, 33:22)
01/04 07:40Sahakian, Mariana - Hovhannisyan, Meri3:0 (11:7, 11:9, 11:9, 33:25)
01/04 08:00Gazaryan, Milena - Stepanyan, Mariam3:2 (11:9, 8:11, 11:8, 7:11, 12:10, 49:49)
01/04 08:00Matevosyan, Hasmik - Galstyan, Marine3:2 (14:12, 11:7, 7:11, 9:11, 11:6, 52:47)
01/04 08:00Papikyan, Emilya - Hovhannisyan, Meri2:3 (11:7, 8:11, 6:11, 11:9, 6:11, 42:49)
01/04 08:20Sahakian, Mariana - Papikyan, Emilya3:0 (11:6, 11:8, 11:3, 33:17)
01/04 08:20Hovhannisyan, Meri - Stepanyan, Mariam3:1 (12:10, 11:6, 6:11, 11:9, 40:36)
01/04 08:21Vardanyan, Rubina - Adamyan, Anna3:1 (11:7, 8:11, 11:6, 11:5, 41:29)
01/04 08:40Sahakian, Mariana - Stepanyan, Mariam3:0 (11:5, 11:5, 11:4, 33:14)
01/04 08:40Bakhchajyan, Elen - Matevosyan, Hasmik2:3 (11:5, 11:2, 3:11, 9:11, 4:11, 38:40)
01/04 08:40Hovhannisyan, Meri - Gazaryan, Milena3:1 (6:11, 11:8, 11:9, 11:9, 39:37)
01/04 09:00Gazaryan, Milena - Sahakian, Mariana0:3 (4:11, 3:11, 2:11, 9:33)
01/04 09:00Adamyan, Anna - Galstyan, Marine3:0 (11:4, 12:10, 11:6, 34:20)
01/04 09:00Papikyan, Emilya - Stepanyan, Mariam3:0 (11:9, 11:7, 11:7, 33:23)
01/04 09:20Gazaryan, Milena - Stepanyan, Mariam0:3 (10:12, 9:11, 4:11, 23:34)
01/04 09:20Hovhannisyan, Meri - Sahakian, Mariana1:3 (7:11, 11:9, 6:11, 7:11, 31:42)

Table TennisInternationalSetka Cup

01/04 06:40Semenets, Sergey - Podolian, Andrey3:1 (6:11, 11:6, 11:8, 11:8, 39:33)
01/04 07:10Yatsenko, Sergey - Podolian, Andrey1:3 (11:8, 6:11, 10:12, 11:13, 38:44)
01/04 07:30Teteruk, Mikhail - Kozachenko, Anatoly2:3 (14:12, 9:11, 8:11, 11:9, 15:17, 57:60)
01/04 07:35Kobets, Vitaliy - Subbota, Valeriy3:0 (11:3, 11:7, 11:7, 33:17)
01/04 07:40Semenets, Sergey - Khairov, Dmitry2:3 (6:11, 5:11, 11:9, 13:11, 6:11, 41:53)
01/04 08:10Yatsenko, Sergey - Semenets, Sergey3:2 (5:11, 11:3, 11:6, 8:11, 11:6, 46:37)
01/04 08:10Ivanov, Viktor - Kapinus, Rodion3:0 (11:3, 11:9, 11:9, 33:21)
01/04 08:31Teteruk, Mikhail - Kapinus, Rodion0:3 (8:11, 12:14, 4:11, 24:36)
01/04 08:40Podolian, Andrey - Khairov, Dmitry0:3 (6:11, 6:11, 7:11, 19:33)
01/04 09:00Ivanov, Viktor - Kozachenko, Anatoly1:3 (9:11, 6:11, 11:8, 26:30)
01/04 09:30Teteruk, Mikhail - Ivanov, Viktor0:3 (7:11, 7:11, 8:11, 22:33)

TennisRussiaDaily Premier Tour, Singles

01/04 01:10Riman, Edward - Pashukevich, Mark2:1 (6:3, 3:6, 6:3, 50:40, 15:40, 40:15, 30:40, 50:40, 50:40, 40:15, 30:40, 0:40, 40:50, 40:0, 40:50, 40:15, 0:40, 40:0, 30:40, 40:15, 40:0, 40:30, 40:50, 40:15, 40:30, 15:40, 30:40, 40:0, 0:0, 15:12)
01/04 03:35Kolyshkov, Gleb - Budov, Daniil2:0 (6:4, 6:4, 40:30, 15:40, 40:30, 0:40, 40:30, 50:40, 0:0, 40:0, 30:40, 50:40, 50:40, 30:40, 30:40, 30:40, 50:40, 40:0, 50:40, 0:0, 12:8)
01/04 05:15Sharlay, Semen - Urbanovich, Gennadiy0:2 (4:6, 2:6, 40:50, 30:15, 0:40, 15:40, 40:50, 40:30, 40:40, 6:12)
01/04 08:50Golinko, Alexander - Moroz, Danila1:0 (6:3, 3:1, 50:40, 50:40, 40:30, 30:40, 30:40, 40:15, 0:0, 40:15, 50:40, 40:50, 40:30, 40:40)

TennisUkraineSetka Cup, Singles

01/04 01:15Oliynyk, Vsevolod - Brainin, Alexander0:2 (4:6, 4:6, 0:40, 40:40, 40:0, 30:40, 40:30, 40:30, 40:40, 40:40, 15:40, 0:0, 8:12)
01/04 02:30Redvanov, Anton - Markin, Nikita1:2 (6:1, 4:6, 0:1, 40:15, 40:15, 40:30, 40:15, 40:40, 15:40, 0:0, 8:9, 0:0, 10:8)

TennisRussiaVS Open, Singles

01/04 08:00Pavlov, Igor - Asatryan, Artur2:0 (6:3, 6:4, 12:7)
01/04 09:10Pavlov, Igor - Priluchniy, Dmitriy1:0 (6:4, 2:2)

VolleyballRussiaRegional League, Women

01/04 04:00Energy Ekaterinburg (w) - Ural Mountains (w)0:0 (6:5)
01/04 04:40Red Fox (w) - Energy Ekaterinburg (w)2:3 (25:21, 18:25, 26:24, 21:25, 9:15, 99:110)
01/04 06:00Ural Stars (w) - Red Fox Smek (w)3:1 (18:25, 25:15, 25:22, 25:21, 93:83)
01/04 07:00Ural Stars (w) - Red Fox (w)3:1 (18:25, 25:15, 25:22, 25:21, 93:83)

VolleyballRussiaRegional League

01/04 08:00Ural University - Ural Academy1:1 (25:23, 22:25, 19:18)

SoccerChinese TaipeiUniversity Championship

01/04 06:00Hang Yuen FC - NTUPES FC1:0 (0:0, 1:0)
01/04 06:10Fu Jen University - National Taiwan Sport University1:0 (0:0, 1:0)
01/04 09:00ISU University - National Chiao Tung University5:0 (5:0)

BaseballChinese TaipeiCPBL

01/04 06:00Uni Lions II - Brothers Elephants II14:4 (0:2)

Confirmation

Do you really want to proceed?
OK Close

Session Expired

Please login again
Close

Multiple sessions

You have been signed out due to multiple logins. Please sign in again
OK